Sunday, March 7, 2010

Jangan Hampiri Zina!

Allah s.w.t. berfirman:

Ertinya: "Dan mereka yang memelihara kehormatannya."
(Al-Mukminun: 5)

Yakni dari sesuatu yang haram.

"Dan janganlah kamu hampiri perbuatan keji, baik yang lahir mahupun yang batin."
(Al An'am: 151)

Baik yang besar,iaitu zina mahupun yang kecil iaitu mencium, menyentuh, atau memandang. Sebagaimana tersebut dalam Hadis Rasulullah SAW,
"Tangan, kaki dan mata juga boleh berzina."

Allah SWT berfirman:
Ertinya: "Katakanlah kepada orang-orang mukmin lelaki supaya mereka merendahkan pandangan mereka (dari melihat yang terlarang) dan menjaga kehormatan (jangan berzina). Itu lebih suci bagi mereka."
(An Nur: 30)

Allah SWT telah memerintahkan lelaki atau perempuan memalingkan pandangannya dari hal yang haram dan menjaga kehormatan serta mengharamkan zina dalam banyak ayat.
Allah SWT telah berfirman:
"Barangsiapa yang berbuat demikian, nescaya akan menemui dosa(seksa)."
(Al Furqan: 68)

Dirawikan dari seorang sahabat dia berkata, "Hindarkan akan zina. Di dalamnya terdapat enam hal. Tiga di dunia dan tiga di akhirat. Yang di dunia adalah berkurangan rezeki, putus ajal dan bermurka durja. Ada pun di Akhirat, kemurkaan Allah, hisab yang berat dan masuk neraka."

Dirawikan bahawa Nabi Musa a.s. berkata," Ya Tuhan,apakah seksaan utk org yang berzina?"

Allah SWT menjawab,
"Kukenakan padanya baju besi dari Neraka. Kalau diletakkandi gunung, tentu hancur."

Dirawikan bahawa perempuan nakal lebih disukai Iblis daripada lelaki jalang. Dalam kitab al Mashabih, Rasulullah SAW bersabda:
"Jika seseorang berzina, hilanglah imannya dan di atas kepalanya ada semacam kegelapan. Jika dia bertaubatdari perbuatan itu, iman akan kembali kepadanya."


Dalam kitab 'Iqna' ada menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda:
"Tiada ada dosa yang lebih besar di sisi Allah daripada lelaki yang meletakkan mani pada orang yang tidak halal baginya."

Ada pun liwat lebih besar dosanya. Dirawikan dari Anas bin Malik ra dari Rasulullah SAW, baginda bersabda:
" Barangsiapa liwat takkan cium bau syurga. Meskipun bau itu tercium dari sejauh lima ratus perjalanan. "

Qadli Imam ra berkata: Ku dengar seorang guru berkata, "Setiap wanita disertai satu syaitan dan setiap lelaki disertai dengan lapan belas syaitan."

Dirawikan , "Siapa mencium lelaki denga syahwat, Allah meyeksanya di Neraka lima ratus tahun. Jika mencium dengan syahwat, bagai zina dengan tujuh puluh gadis. Siapa berzina dengan gadis, seolah-olah berzina dengan tujuh pulu janda."

Dalam Kitab 'Raunaqut Tafasir', al-Kalbi berkata, "Orang pertama yang berbuat seperti kaum Luth adalah Iblis. Ia menjelma sebagai pondan cantik, merayu mereka sehingga mereka menikahinya. Kemudian hal itu jadi kebiasaan mereka. Sampai Luth diutus melarang kebiasaan itu dan mengajak mereka menyembah Allah SWT, sekaligus mengancam mereka daripada biasa berbuat maksiat kepada Allah swt. Mereka menentang dengan berkata, " Datangkan seksa itu jika kamu benar."

Kemudian Luth mohon kepada Nya agar menolongnya menghadapi mereka. Segera sahaja Allah swt menghujani mereka dengan batu yang masing-masing tertulis nama orang yang menjadi sasarannya. Itulah makna firman Allah SWT:
"Lagi diberi tanda di sisi Tuhanmu."
(Hud: 82)

Diceritakan seorang saudagar kaum Luth sedang berada di Mekkah. Lalu meluncur batu hendak mengenainya di tanah haram. Malaikat berkata kepada batu itu,"Kembalilah! Lelaki itu sedang berada di tanah haram." Lalu batu itu kembali dan berhenti di luar tanah haram antara langit dengan bumi selama empat puluh hari. Ketika saudagar itu keluar dari tanah haram, segera batu itu merejamnya sampai mati. Demikian pula isteri Luth. Ketika mendengar huru-hara itu ia berkata. "Bala mengena kaumku." Lalu batu itu menjunam kearahnya hingga mati.sumber: Terjemahan Kitab MUKASHAFAH AL QULUB oleh Imam Al-Ghazali. (PENENANG JIWA)

0 comments:

Post a Comment