Saturday, November 27, 2010

Ukhwah Islamiyah

MUQADDIMAH

Konsep Ukhwah Islamiyyah ialah persaudaraan atau kasih saying yang bermatlamatkan mardhatillah yang mana ianya merupakan kurniaan atau pemberian daripada Allah swt. Dia melontarkannya kepada hati-hati hambaNya yang ikhlas dan suci. Firman Allah swt yang bermaksud:

Dan Dialah yang menyatukan di antara hati mereka (yang beriman). Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati-hati mereka, akan tetapi Allah telah menyatupadukan di antara (hati) mereka. Seungguhnya Ia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana (Al Anfaal ayat 63)


KEWAJIPAN DAN TANGGUNGJAWAB UKHUWWAH (PERSAUDARAAN):

Ukhuwwah atau persaudaraan di dalam Islam merupakan jalinan yang menghubungkan sebahagian dengan sebahagian Umat Islam yang lain. Ia merupakan ikatan rabbani – ikatan yang diikuti di atas dasar ketaatan kepada Allah – yang mengikat hati-hati mereka dan ia merupakan jalinan yang mendekatkan mereka kepada Allah s.w.t. Ukhuwwah merupakan ikatan keimanan yang paling kukuh sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w:


Sekuat-kuat ikatan iman ialah cinta dan berkasih-sayang kerana Allah dan marah juga kerana Allah”. (Hadis riwayat Imam Ahmad).


Di dalam ajaran Islam persaudaraan adalah satu tonggak yang menjadi tunjang kepada pembinaan sebuah masyarakat Islam yang kukuh dan sendi yang menghubungkan anggota masyarakat.


Harakah Islamiah sangatlah memerlukan agar ikatan persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam ini diperkukuhkan sehingga ia menjadi seolah-olah satu bangunan yang tersusun rapi, satu anggota memperkuat satu anggota yang lain. Ianya seumpama satu jasad yang apabila satu daripada anggota jasad itu merasai sakit, maka seluruh anggota yang lain akan turut menanggung penderitaannya.


Bagi memastikan hak-hak dan kewajipan ukhuwwah ini dilaksanakan dengan sempurna dan berperanan dalam pembangunan jamaah, Islam telah menjelaskan cara-cara bagaimana hak-hak dan kewajipan tersebut dilaksanakan secara amali dengan memberi penekanan bahawa ia adalah satu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan bukan sekadar ucapan di bibir atau teori semata-mata.


1. Ukhuwwah (yang terjalin di antara seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain) mestilah menjadi hubungan yang membawa mereka kepada ketaatan kepada Allah sebagai membenarkan sabda Rasulullah s.a.w yang menyatakan:

Sesiapa yang Allah ingin kurniakan kebaikan kepadanya nescaya Allah mengurniakan kepadanya seorang teman setia yang salih, jika sekiranya dia terlupa (lalai) dia menolong memberi peringatan dan apabila (temannya itu) memperingatkannya ia akan menolongnya”.


Teman setia yang baik seperti inilah yang dimaksudkan oleh Sayidina Umar bin Al-Khattab r.a yang mengatakan:

Engkau mestilah mencari saudara-saudara yang jujur dan hiduplah di kalangan mereka kerana mereka itu adalah perhiasan di waktu senang dan bekalan di waktu kesusahan”.


2. Di sudut kejiwaan pula, ukhuwwah merupakan satu keperluan kerjasama, turut merasai keperluan-keperluan saudara-saudara yang lain dan berusaha memenuhi keperluan tersebut sebagai menyahut tuntutan sabda Rasulullah s.a.w:

Jika sekiranya seorang dari kamu berjalan bersama saudaranya dengan tujuan memenuhi keperluannya (dan baginda menunjukkan isyarat dengan jari-jari baginda) amalan itu lebih utama dari dia beriktikaf selama dua bulan di dalam masjidku ini”. (Hadis riwayat Al-Hakim dan dia mengatakan bahawa sanad-sanadnya sahih).


3. Persaudaraan juga adalah kerjasama di bidang kebendaan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w:

Sesiapa yang melapangkan seorang muslim dari satu kesusahan dunia nescaya Allah melapangkan untuknya satu dari kesusahan di akhirat. Sesiapa yang memudahkan seseorang yang berada di dalam kesusahan nescaya Allah akan memudahkan (urusannya) di dunia dan di akhirat dan sesiapa yang menyembunyikan rahsia seorang muslim nescaya Allah akan memelihara rahsianya di dunia dan di akhirat. Dan Allah sentiasa menolong seseorang hamba selama ia menolong saudaranya”.


4. Ukhuwwah adalah tanggungjawab kemasyarakatan yang merangkumi kewajipan-kewajipan yang ringkas. Sehubungan dengan perkara ini Rasulullah s.a.w bersabda:

Hak seseorang Muslim ke atas seorang muslim yang lain ada enam perkara: (1) Apabila engkau bertemu dengannya hendaklah engkau memberi salam, (2) Apabila dia menjemputmu maka penuhilah jemputannya itu, (3) Apabila dia meminta nasihat hendaklah engkau memberi nasihat kepadanya, (4) Apabila dia bersin dan bertahmid maka hendaklah engkau lengkapkan dengan bertasymit, (5) Apabila dia sakit hendaklah engkau menziarahinya dan (6) Apabila dia meninggal dunia hendaklah engkau mengiringi jenazahnya”. (Hadis riwayat Muslim).


5. Ukhuwwah juga bererti kemesraan, kasih-sayang dan saling bantu-membantu. Berhubung dengan perkara ini Rasulullah s.a.w bersabda:

Janganlah kamu saling memutuskan hubungan silaturahim, janganlah kamu saling belakang-membelakangi, janganlah kamu saling benci-membenci dan janganlah kamu saling hasad dengki. (Sebaliknya) jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim itu memulaukan saudaranya (yang mukmin) melebihi tiga hari”. (Hadis riwayat Imam Malik, Bukhari, Abu Daud, Tirmizi dan Nasaie).


Rasulullah s.a.w juga bersabda:

Janganlah kamu memandang rendah terhadap sesuatu kebaikan, walaupun dengan cara bermanis muka ketika bertemu saudaramu (kerana itu juga satu kebaikan)”. (Hadis riwayat Muslim).


Rasulullah s.a.w juga bersabda:

Setiap perkara kebaikan adalah sedekah. Sesungguhnya di antara perkara mitu ialah bermanis muka ketika bertemu saudaramu dan menolong memenuhi bejana saudaramu dengair”. (Hadis riwayat ).


Rasulullah s.a.w juga bersabda:

Hendaklah kamu saling memberi hadiah kerananya kamu saling berkasih-sayang dan akan jauhlah permusuhan”. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).


6. Ukhuwwah menurut ajaran Islam ialah keghairahan dan setia kerana Rasulullah s.a.w bersabda:

Sesiapa yang mempertahankan maruah kehormatan saudaranya nescaya Allah akan menjaga wajahnya dari seksaan api neraka di hari kiamat”. (Hadis riwayat Tirmizi).

Baginda juga bersabda:

Doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain (sedangkan saudaranya itu tidak mengetahui doa tersebut) adalah doa yang pasti diperkenankan, di sisinya terdapat malaikat yang ditugaskan di mana setiap kali ia mendoakan kebaikan atau keselamatan untuk saudaranya, malaikat yang ditugaskan itu berkata: Amin dan bagimu seperti itu juga”. (Hadis riwayat Muslim).


SYARAT-SYARAT UKHWAH

a. Ukhwah yang dibina berlandaskan keihklasan kerana Allah swt. Ukhwah yang dibina berlandaskan keihklasan dan bebas dari sebarang elemen atau sifat kepentingan peribadi atau kerana kepentingan seseorang.

Imam Muslim telah meriwayatkan satu hadis di dalam sahihnya yang menceritakan soalan malaikat kepada seorang lelaki yang ingin menziarahi saudaranya di sebuah kampong.

Malaikat itu bertanya, “Ke mana kamu hendak pergi?”

Jawab lelaki itu, “Aku ingin menziarahi saudaraku di kampong ini”.

Malaikat itu bertanya lagi, “Adakah kamu mempunyai sebarang kepentingan di sana?”

Lelaki itu menjawab, “Tidak melainkan aku menyintainya kerana Allah.”

Kemudian malaikat itupun berkata, “Sesungguhnya aku adalah utusan Alah yang diutuskan oleh Allah kepadamu untuk menyatakan bahawa Allah menyintaimu sebagaimana sahabatmu keranaNya”.


b. Mestilah disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.

Seseorang Muslim itu mestilah memilih sahabatnya yang soleh dan bertaqwa supaya dapat membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada dirinya. Nabi Muhammad saw telah menjelaskan akan kepentingan memilih sahabat yang baik sebagaimana yang disabdakan Baginda yang bermaksud:

Perumpamaan orang yang berkawan antara orang yang baik dengan orang yang jahat adalah seperti seseorang yang membawa minyak wangi dan seorang yang meniup dapur tukang besi. Orang yang membawa minyak wangi, mungkin dia akan memberikan kepadamu atau mungkin kamu akan membeli daripadanya dan mungkin kamu akan dapat bau yang harum daripadanya. Manakala orang yang meniup dapur tukang besi, mungkin beliau akan membakar pakaianmu, atau mungkin kamu akan mendapat bau yang tidak elok (daripada besi tersebut). (Muntafaq ‘Alaih)

Namun demikian, ia tidak beerti kita tidak boleh langsung berkomunikasi atau bersahabat amaada kepada golongan yang tidak baik atau kafir, tetapi di dalam konteks ini kita mestilah istiqomah agar tidak terjebak atau terpengaruh dengan sebarang keburukan. Sebaliknya kita yang menguasai situasi sebagai pendakwah. Contohilah ikan yang tidak masin isinya walaupun hidup di dasar lautan.

c. Mereka yang berukhuwwah mestilah melazimi diri dengan manhaj Islam.

Syarat yang seterusnya bagi mereka yang berukhwah ini mestilah melazimi diri mereka dengan peraturan ataupun manhaj Allah swt sebagaimana yang terdapat di dalam ajaran Islam. Sumber penyelesaian pertikaian ataupun masalah mesti dirujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Sebagaimana Sabda Nabi saw yang bermaksud:

Dan dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, berkumpul keranaNya dan berpisah keranaNya”.

Jika disoroti kepada perjalanan hidup para sahabat, apabila mereka bertemu mereka tidak berpisah sehinggalah salah seorang daripada mereka membaca Surah al-Asr dan mengucapkan salam sesama mereka. Ini adalah di antara contoh yang menunjukkan bahawa mereka nerkasih sayang berteraskan manhaj Islam dan di atas dasar keimanan serta amal soleh.

d. Mempraktikkan amalan nasihat-menasihati.

Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt di dalam Surah al-Asr:

Demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan pada kesabaran (di atas kepahitan kebenaran)

e. Ukhuwwah yang melaksanakan konsep saling tolong menolong samada dalam susah atau senang.

Di dalam Islam, persaudaraan adalah sesuatu yang teramat penting sebagai asas kepada perjuangan. Rasulullah saw dan juga para sahabat telah menunjukkan contoh yang terbaik di dalam membantu dan menolong sesama mereka. Mereka saling lengkap-melengkapi tidak kira dalam masa Nabi berada di Mekah ataupun tatkala Islam berkuasa di Madinah. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud:

Perumpamaan orang mukmin itu dalam perkara berkasih sayang dan saling cinta-menyintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggota tubunhnya berasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasai akan kesakitannya (Muntafaq ‘Alaih)


Hak-Hak Ukhwah

a. Memberi salam
b. Menjawab salam
c. Menziarahi sahabat yang sakit.
d. Mengiringi jenazah
e. Memenuhi undangan.
f. Mendoakan sahabat ketika bersin.
g. Menolong mereka yang dizalimi.
h. Memberikan perhatian kepada nasihat yang diberikan.
i. Menolong mereka yang kesusahan.

Selain itu Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya’ ulum Al-Din telah menggariskan 8 perkara yang perlu ditunaikan dalam persaudaraan Islam:

1) Saling tolong menolong samada dalam keadaan senang ataupun susah. Sebagaimana Hadis Nabi saw yang bermaksud:

Perumpamaan dua orang yang bersaudara itu adalah umpama kedua-dua tangan yang mana salah satunya membasuh tangan yang lain

2) Menolong saudara kita untuk menyelesaikan hajatnya sebelum diminta.
3) Diam atau tidak memperkata atau menyebarkan keaibannya samada semasa dia ada atau tidak dan tidak mencari-cari kesalahannya.
4) Menebarkan kebaikannya dan memanggilnya dengan nama yang baik. Saidina Umar pernah berkata: “tiga perkara, apabila kamu lakukan, maka akan terjalinlah kasih sayang; iaitu yang pertama, apabila bertemu mulakan salam, yang kedua; lapangkan tempat duduknya di dalam majlis dan yang ketiga panggillah dengan panggilan yang baik.
5) Nasihatilah dia dengan cara yang lembut sekiranya dia terlalai atau melakukan dosa.
6) Mendoakannya semasa hidup atau selepas kematiannya.
7) Menghormati semua rakan-rakan dan kaum kerabatnya.
8)
Tidak memberati sahabat kita dengan apa-apa yang boleh menyusahkannya.


KESATUAN AQIDAH

Ia merupakan faktor terasas dalam pembentukan Wahdatul Amal dan Wahdatul Fikr. Tumpuan utama dalam menyatupadukan Aqidah ialah dengan mentauhidkan Allah kerana tuntutan tauhid adalah bertunjangkan Rububiyyah dan Uluhiyyah. Tauhid yang diimani inilah yang menjadi asas kefahaman yang jelas seterusnya melahirkan amal Islami yang ikhlas. Firman Allah swt yang bermaksud:

Tidak ada paksaan di dalam (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan yang sesat. Kerana itu, barangsiapa yang ingkar kepada taghut lalu mereka beriman kepada Allah, seungguhnya mereka telah berpegang kepada tali Allah yang amat kuat dan tidak akan ia putus. Dan Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (al-Baqarah : 256)

Berdasarkan Sirah Rasulullah saw, baginda pada permulaannya telah menjalankan usaha memperbetulkan aqidah masyarakat daripada kekotoran syirik dan kufur kea rah mengesakan Allah bagi mencapai kesatuan ummah. Manakala menurut Hassan al-Banna pula, beliau mengelakkan daripada berlaku perpecahan dengan memberikan kefahaman yang jelas dan menutup pintu penyelewengan.


KESATUAN AMAL DAN MATLAMAT

Hasil daripada kesatuan fikrah dan kefahaman, maka akan lahirlah kesatuan amal dalam jemaah kea rah matlamat yang satu. Apa yang paling penting dalam merealisasikan kesatuan amal dan matlamat adalah wala’ dan taat yang mutlak kepada Allah, Rasul dan ketaatan kepada jalan yang benar kepada pimpinan. Segala yang diputuskan oleh pimpinan perlu ditaati selagimana ia tidak bercanggah dengan syariat. Keingkaran kepada perkara tersebut dan saling merasa hebat akan mewujudkan perpecahan dalam jemaah biarpun wujudnya kesatuan fikrah di dalamnya.

Hassan Al Banna di dalam Risalah Ta’lim menganjurkan kepada Amal Islami yang serius. Menurut beilau, umat Islam apabila sibuk dengan amali, perdebatan akan berkurangan. Apabila umat Islam itu akan ditimpa kelemahan dan kemunduran serta kelunturan semangat ahli sekiranya mereka hanya sibuk berdebat yang akhirnya mewujudkan perpecahan.

Kesan daripada tiadanya amal dan system di dalam gerakan Islam dan dakwah, kita dapati banyak kumpulan yang mendakwa mereka sebagai badan Islam dan dakwah, sedangkan cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan syara’. Oleh itu, tidak harus bagi sesiapa untuk samaada menyertai atau menyokong jalan tersebut walaupun matlamatnya adalah untuk Islam (matlamat menghalalkan cara).

Jalan atau cara yang perlu dilalui oleh anggota jamaah dan ahli gerakan dakwah ialah:

a. Iman yang mendalam.
b. Kefahaman asas yang mantap.
c. Pembentukan dan perancangan yang rapi.
d. Bekerja dan beramal dengan berterusan dan ikhlas.

Manakala matlamat umum jamaah Islam adalah untuk mendapatkan Mardhatillah dengan berusaha melaksanakan tugas mendaulatkan Syariat Islam sebagai sebuah kuasa yang memerintah. Daulah Islamiyyah yang dimaksudkan adalah yang berteraskan ajaran Tauhid bukannya dari pemikiran Orientalis atau golongan Sekular dan ia menjadi kewajipan kepada setiap individu muslim.


p/s: manisnya ukhwah fillah. :)

Friday, November 26, 2010

You want to burn the QURAN? Watch this first..
So, if you feel like want to burn this HOLY QURAN of the Muslims, recite it first then you will feel the comfortness after reading it which is what you actually need as well as the Muslims..
-I LOVE ALLAH, I LOVE MUHAMMAD, I LOVE QURAN-

p/s: The teachings of Islam are so beautiful! I'm glad to be a Muslim and feel so thankful for this ni'mat of Islam. Thank you Allah.. Alhamdulillah..

Thursday, November 25, 2010

Aku buat sebab aku CINTA!

"Akak, kenapa akak nak jadi doktor?"

"Kerana cinta dik."


"Cinta? Oo. Ni mesti sebab kawan akak nak jadi doktor, akak pun nak jadi doktor eh? kan?"


"Kerana cinta akak pada Allah dan Rasulullah."Mungkin ada yang tertanya-tanya apakah hubungannya kerjaya doktor dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Cinta itu membuatkan kita mendalami, menghayati, dan menyusuri setiap apa yang kita cintakan. Cinta itu membuatkan kita menghayati satu hala tujuan itu dengan bersungguh-sungguh dan sepenuh hati, walau ada halangan yang datang, cinta membuatkan kita tetap teguh dalam menyusuri langkah cinta kita.Ramai bertanya kenapa nak jadi doktor? Kerja doktor ni kan busy. Awak tu dah la perempuan. Tetapi hati ini tetap dengan jawapan sendiri. Kerana Islam. Kerana Allah. kerana Rasul. Kerana cinta. Kerana Cinta itu Dakwah!Dan dakwah itu adalah perjuangan Rasulullah. Aku cintakan Rasulullah. Kerana itu semualah aku tetap berada di jalan ini. Kerana itu jugalah aku di sini menggunakan segala tenaga aku untuk memenuhi kehendak cinta aku itu..


Dalam jalan yang dipilih ini, aku tidak memandang kerjaya doktor ini sebagai satu 'MATERIAL' semata-mata. Percayalah, jadi doktor ni tak seperti yang kamu sangka. Pendapatannya tak setimpal dengan apa yang kamu buat untuknya. Cuma pahala sahaja yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan..InsyaAllah.." Jadi kenapa akak nak jadi Obstretician n Gynaecologist (OnG) pulak? Jadilah yang senang-senang je. Anasthesia ke.. Pakar kulit ke.. Yelah, nanti kahwin susah. dengan anak lagi. siapa nak jaga."


"Akak nak jadi sebab cinta jugak. Cinta akak pada Islam. Dalam Islam sepatutnya pakar sakit puan (OnG) tu haruslah doktor muslimah. Jika tiada doktor muslimah, barulah doktor muslim, jika tiada doktor muslim barulah doktor non-muslim. Cinta itu kan membuatkan kita sangat-sangat nak memenuhi kehendak yang kita cintai itu. Itulah indahnya cintakan Islam."


Ya, aku tahu semua itu kehendak masing-masing. Sahabat-sahabat aku selalu mempertikaikan kehendak aku itu. Ada yang cakap OnG ni dahla kena deal dengan 'privacy' orang. Kadang-kadang dorg tak titik beratkan 'hygiene' dorg. Tak sanggup!Bagi aku sebagai muslimah aku amat bertanggungjawab dalam hal ini. Pada akhir zaman ni golongan wanita lebih ramai dari golongan lelaki. Tetapi pernah terfikir tak kenapa OnG ni lebih ramai golongan lelaki dari golongan wanita? Kemana golongan wanita pergi? Kemana mereka untuk menunaikan kehendak agama sendiri? Fikir-fikirkanlah.. Dan aku ingin menjadi golongan yang menunaikan kehendak agama.Ya. Aku tahu amat s
usah menjadi OnG. Tetapi bukankah mereka yang menolong agama Allah itu akan ditolong oleh Allah?
Subhanallah. Sebenarnya jalan kita ke syurga ini tidak pernah mudah. Semuanya perlukan pengorbanan, perjuangan yang tidak pernah kenal erti lelah. Ingatlah wahai sahabat, ini juga jalan dakwah dan dakwah itu sendiri tidak mudah. Amat memerlukan pengorbanan. Sangat memerlukan pengorbanan! Kita lihat sendiri bagaimana Rasulullah saw dalam dakwahnya. Penat lelahnya menegakkan Islam dimuka bumi ini. Adakah kita sebagai umatnya tidak mahu meneruskan perjuangannya yang pernah baginda mati-mati perjuangkan dahulu? Tidakkah kita sedih jika melihat Islam ini terkapai-kapai tanpa ada penjuru-penjuru agama yang mengukuhkan kemuliaan Islam? Wallahualam.
p/s: Jomlah jadi OnG wahai sahabat-sahabat akhawat sekalian. Meramaikan pakar sakit puan wanita. Tak sanggup tengok ramai pakar sakit puan lelaki. T_T

Tuesday, November 16, 2010

Formula 5F Islam Dihancurkan oleh Yahudi.

1. Filem

Melalui filem bukan sahaja yahudi dapat mengaut keuntungan malah merosakkan aqidah Islam sehingga adanya laporan suatu kajian ilmiah yang dijalankan di mana ramai remaja Islam yang terlibat dengan pemujaan Syaitan seperti Black Metal, Jangan Ikut Tuhan (JIT) dan sebagainya antaranya disebabkan pengaruh filem. Begitu juga seks bebas dan sikap negatif yang ditanam melalui filem

2. Famili (keluarga)

Menanamkan amalan hidup bebas dalam keluarga Islam sehingga berleluasanya perbuatan bersedudukan dengan suami atau isteri orang, anak-anak dibiarkan mendeadh aurat dan bergaul bebas tanpa batasan

3. Fesyen

Memperkenalkan fesyen yang mendedah aurat dan mengghairahkan di mana setiap fesyen yang ditayangkan melalui filem terus dipasarkan secara meluas dengan harga yang murah. Umat Islam terus memakai pakaian yang menjolok mata dengan perasaan bangga kerana dianggap memakai pakaian mengikut peredaran masa

4. Fun (hiburan)

Hiburan yang melampau terus dihidupkan sehingga banyak masa umat Islam dihabiskan untuk berbincang perkara berkenaan artis dan filem sedangkan masalah yang besar diabaikan. Umat Islam berasa senang hati untuk hadir program hiburan serta merasakan suatu siksaan dan deraan bila diminta menghadiri majlis keagamaan

5. Food (makanan)

Umat Islam lebih selera dan suka menjamu makanan yang dihasikan oleh jenama yahudi dan sekutunya berbanding produk umat Islam sendiri. Kita tidak tidak sedar bagaimana adanya usaha mengedarkan gandum yang diproses di Israel yang dicampur dengan bahan untuk memandulkan manusia. Pernah berlaku di Mesir dan Jordan pengedaran telur ayam Israel yang disuntik ubat mandul. Jangan biarkan kita mandul semangat melawan Israel dan mandul keturunan kerana banyak menjamu selera makanan dan minuman yahudi


p/s: Petikan kitab yahudi :

“Angka kelahiran orang-orang non-Yahudi harus ditekan sekecil mungkin.” (Zohar II, 4b)*Disini ana bagi link tentang PROTOKOL YAHUDI HAPUSKAN ISLAM DAN MUSLIM. Ada 24 protokol semuanya.

Monday, November 15, 2010

T H E F A R A B I A N S


Dari kiri : Rosnida Rusli, Syazana Ayu Hussin, Nooru Azreen Abd Aziz, Nabilah Omar, Huda Najiehah Noordin.

Inilah ahli bait ana. Ana harap semoga semua cita-cita tercapai. Yang penting ikhlas dalam perjalanan hidup ini. Jalan yang dipilih ini bukanlah mudah. Jangan cepat putus asa. Moga-moga segalanya dipermudahkan oleh Allah. Jadi doktor itu bukanlah sekadar doktor biasa-biasa saje. Jadilah doktor yang memperjuangkan Islam dalam hospital nanti. Bahkan bukan dalam hospital sahaja, tapi di mana-mana sahaja kita berada. Kita ni kan khalifah Allah, hamba Allah. Kita hidup ni bukan untuk jadi doktor sahaje, tapi the main point kita hidup ni adalah sebagai khalifah yang memperjuangkan Islam dan sebagai umat Rasulullah saw yang meneruskan perjuangan Baginda dalam menghidupkan Islam di atas muka bumi ini. InsyaAllah, dengan usaha, doa dan tawakkal, Allah pasti akan memakbulkan. Allah kan pasti memenuhi janji-janjiNya. Cuma mungkin cepat atau lambat sahaja sbb mungkin Allah nak menguji kita betapa kuatnya kita. Tapi Allah takkan menguji kita lebih dari kemampuan kita.Dr. Rosnida Rusli : Cardiologist
Dr. Syazana Ayu : Obstretician and Gynaecologist
Dr. Nooru Azreen : Opthalmologist
Dr. Nabilah Omar : Opthalmologist
Dr. Huda Najiehah: Obstretician and Gynaecologist


Aminn.. :)p/s:


ليبلغنّ هذا الأمر ما بلغ اليل والنّها ر ولا يترك الله بيت مدرٍ ولا وبر إلأ أدخله اللهُ هذا الدّين بعذّ عذيذٍ او بذل ذليلٍ, عذّا بعذّ اللهُ به الإسلام وذلاّ بذلِّ به الكفْر ـ

رواه مسلم و ابوداود عن شؤبان.

"Sesungguhnya Islam ini akan sampai ke bumi yang dilalui oleh malam dan siang. Allah tidak akan melewatkan seluruh kota dan pelosok desa, kecuali Allah memasukkan Addin ini ke daerah itu, dengan memuliakan yang mulia dan merendahkan yang hina. Yaitu memuliakan dengan Islam dan merendahkan dengan kekufuran"


Thursday, November 4, 2010

Subhanallah.. Aku pun nak TAQWA, tapi..

Taqwa itu kunci utama dalam kehidupan Muslim. Bagaimanakah untuk mendapatkan TAQWA?

Menjadi seorang Islam itu mudah. Apabila kita sudah mengucapkan dua kalimah syahadah, kita sudah pun menjadi seorang Muslim. Tetapi adakah sekadar Muslim itu mampu menjamin dosa kita diampunkan? Mampukah menjamin kehidupan kita di akhirat kelak? Mampukah menjamin amalan kita akan diterima oleh Allah swt.? Mampukah menjamin pembelaan kita daripada Allah swt? Mampukah menjamin pertolongan kita daripada Allah swt? Sebenarnya inilah yang menimbulkan banyak persoalan dilubuk hati ana.


Lama ana kaji pasal benda ni. Banyak sumber bacaan, dari buku, blog dan ceramah-ceramah yang ana dengar. Hmm. Betul, banyak perbezaan. Taqwa itu adalah satu benda yang sukar dicapai. Tetapi kalau kita memang berusaha nak dapatkan taqwa tu, TAK MUSTAHIL!!! semuanya perlukan jalan mujahadah yang memang tak ramai yang nak ambil. Hanya yang betul-betul inginkannya yag akan memilih jalan untuk meraih ketaqwaan tu.

Dengan taqwa, baru kita akan faham tentang Islam dengan lebih baik. Bila kita menjadi orang yang bertaqwa, barulah kita akan mendapat pembelaan Allah. Bila kita menjadi orang bertaqwa, barulah dosa kita diampunkan oleh Allah swt, rezeki kita melimpah ruah tak tahu dari mana asalnya, kita akan mendapat pembelaan dari Allah swt, dan yang lebih baik kita akan mendapat pimpinan dari Allah swt sendiri. Subhanallah! Betapa seronoknya menjadi orang yang bertaqwa.. Kalau kita usaha sikit, Allah akan bagi banyak. Kalau kita usaha banyak, apatah lagi lebih banyak Allah bagi.


Firman Allah swt:


“Barang siapa yang bertaqwa pada Allah, Allah beri jalan keluar dari kesusahan dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga”. (QS At Talaq 2 – 3)


“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mempermudah segala urusannya“. (QS At-Talaq 4).

”Allah menjadi pemimpin (pembela) bagi orang yang bertaqwa”. (QS Al-Jasiah 19)


”Sesungguhnya amal ibadah yang diterima dari orang yang bertaqwa” (QS Al-Maidah 27).


“Dan jika ada penduduk sebuah kampung itu beriman dan bertaqwa, maka akan Allah bukakan berkat dari pintu langit dan bumi”. [Q.S. Al-A'raf : 96]


Allah akan buka pintu langit dan bumi bagi orang yang bertaqwa. Oleh itu sudah pasti kehidupan orang yang bertaqwa aman damai, sejahtera dan tenang. Di dunia lagi sudah dapat Syurga, apatah lagi di akhirat kelak. Subhanallah..

Jadi, kalau kita sudah menjadi orang Islam, kita tak sepatutnya sudah berbangga. Ana tak cakap yang kita tak payah bangga dengan agama kita, tapi menjadi seorang Islam sahaja tiada jaminan dan pembelaan disisi Allah. Sebab itulah, rata-rata umat Islam sekarang hanya menjadi seorang Islam dan bukan menjadi orang yang bertaqwa. Sebab tu tiada pembelaan Allah. Bila tiada pembelaan dari Allah, kita dapat lihat sendiri keadaan umat Islam sendiri yang berpecah belah, musuh-memusuhi, pergaduhan sesama sendiri. Adakah itu apa yang dianjurkan dalam Islam? Walhal umat Islam itu sendiri yang memberi pandangan fitnah tentang agama Islam itu sendiri. Adakah itu yang ingin kita banggakan? Dan bagaimana cara penyelesaian keadaan ini? TAQWA itu sendiri. Sebab tu, kini ramai je umat Islam tapi tak berguna. Bagai buih di lautan.

Oleh itu, kita mestilah bersungguh untuk mencapai tahap Taqwa tu. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mempunyai cita-cita untuk membangunkan Islam. Orang yang bertaqwa tidak hanya ingin memperbaiki dirinya sahaja, tetapi dia juga mempunyai cita-cita untuk memperbaiki masyarakat juga. Untuk mencapai tu, dia mestilah memahami bagaimana nak memperbaiki dirinya sendiri dan bagaimana nak memperbaiki masyarakat.

Ada 8 syarat untuk menjadi orang soleh atau bertaqwa:


1. Dapat petunjuk dari Allah.

“Barang siapa yang Allah kehendaki untuk dineri-Nya petunjuk, maka dilapangkan hatinya untuk menerima Islam”. (QS Al-An’am 125).


2. Faham tentang Islam.

sabda Rasulullah SAW : “Barang siapa yang Allah hendak jadikan dia orang baik, maka dia akan diberi faham tentang Islam”

3. Yakin

4. Melaksanakan


dalam Matan Zubat dikatakan :
“Orang yang berilmu tapi tidak beramal akan masuk ke Neraka 500 tahun lebih dahulu dari penyembah berhala”

5. Bermujahadah

“Sesungguhnya hawa nafsu itu sangat membawa kepada kejahatan”. (QS Yusuf 53).


sabda Rasulullah SAW :“Musuh yang paling memusuhi kamu adalah nafsu yang ada di antara dua lambungmu”.


ada hadits yang mengatakan : “Tidak dianggap seseorang itu berani bila ia dapat mengalahkan musuhnya, tetapi dianggap berani, jika seseorang itu dapat melawan hawa nafsunya.”


”Mereka yang berjuang untuk melawan hawa nafsu karena hendak menempuh jalan Kami, sesungguhnya Kami akan menunjuki jalan Kami. Sesungguhnya Allah itu beserta dengan orang yang berbuat baik”. (QS Al-Ankabut 69).

6. Istiqamah beramal

sabda Rasulullah SAW : “Sebaik-baik amalan itu, yang dibuat secara istiqamah sekalipun sedikit”.

7. Ada pemimipin yang memimpin

8. Berdoa kepada Allah
p/s: Andai perjuangan ini mudah tentu ramai yang ingin berjuang. Namun jalan yang penuh ranjau ini adalah pilihan kita. Bukankah kita beruntung tergolong dalam golongan yang sanggup menghadapi cabaran? SALAM PERJUANGAN. :) . Syukran ukhti. Setiap pagi bangun ana mesti tengok mesej dia ni. kata-kata semangat! :D